DRPO logo

Pro a proti

PRO ÚČAST

Preferujete osobní kontakt - nejdřív poznat, potom spolupracovat

Máte zájem o kontakty s osobním doporučením, informace a zkušenosti z různých oborů

Hledáte způsoby a řešení, máte zájem o dlouhodobou spolupráci

Preferujete neformální atmosféru, hledáte inspirativní prostředí nabité energií

Preferujete pravidelný kontakt a komunikaci

Rád diskutujete a vyměňujete si zkušenosti a reference

Můžete své kontakty doporučovat, stejně jako pracovat na doporučení.

PROTI ÚČASTI

Nemáte zájem o nové kontakty, příležitosti, spolupráci ani inspiraci

Nehledáte dlouhodobé vztahy, jen prodáváte a nespolupracujete

Nemáte žádný vztah se svými partnery. Nemůžete je doporučit

Prodejem, podpisem smlouvy Váš vztah s klientem končí. Nenabízíte, nezajišťujete žádný servis